Onderwijs

Er is middelbaar onderwijs op verschillende niveaus. Op deze pagina leggen we de verschillen uit.

Praktijkonderwijs

Het schooltype ‘praktijkonderwijs’ wordt gegeven op een praktijkschool. De naam zegt het al, hier krijg je vooral ‘doe’-vakken. Het belangrijkste doel van het praktijkonderwijs is leerlingen klaarmaken voor een zo zelfstandig mogelijk leven, waarin wonen en werken belangrijke onderwerpen zijn.

Er wordt gewerkt aan 4 gebieden, namelijk ‘wonen’, ‘werken’, ‘vrije tijd’ en ‘burgerschap’. Het praktijkonderwijs volg je in principe tot het einde van het schooljaar waarin je 18 wordt.

Praktijkonderwijs is bedoeld als eindonderwijs: leerlingen gaan met een baan van school. Het lukt niet alle leerlingen om zelfstandig te gaan werken. Soms is een vervolgopleiding binnen het MBO (middelbaar beroepsonderwijs) mogelijk.

VMBO

Vmbo betekent: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. De eerste twee jaren krijg je op het vmbo nog veel theorie. Maar in klas 3 en 4 komen daar steeds meer praktijkvakken bij. Je gaat dan voor een beroep leren, bijvoorbeeld bouwtechnicus, kraamverzorgende, sportinstructeur, bakker, verkoopmedewerker of dierenverzorger.

Met je vmbo-diploma ga je verder studeren in het mbo.

Met je mbo-diploma kun je daarna nog naar een school voor Hoger Beroeps Onderwijs, afgekort hbo. Daar kun je je nóg verder specialiseren in een beroep. Mavo is één van de vier blokken van het vmbo. In plaats van mavo, spreekt men daarom ook wel van vmbo-TL, Theoretische Leerweg.

Je krijgt op de mavo wel praktische vakken, maar het merendeel zijn theorievakken, zoals aardrijkskunde, wiskunde en Engels. Een deel van de leerlingen met een mavodiploma gaat na afloop door naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Daar kies je dan de beroepsrichting waarin je gaat studeren. Een kleiner deel gaat naar de vierde klas van de havo.

HAVO

HAVO betekent Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs.
Net als op de mavo leer je hier niet voor een concreet beroep, maar volg je voornamelijk theoretische vakken. De havo duurt vijf jaar en is ook iets moeilijker dan de theoretische leerweg in het vmbo.

Als je na vijf jaar je diploma hebt behaald, kun je kiezen voor een beroepsgerichte opleiding van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Ook kun je met een Havodiploma overstappen naar het vijfde jaar van het Atheneum.

VWO

Het atheneum en het gymnasium zijn de twee vormen van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Vwo is de moeilijkste vorm van voortgezet onderwijs. Met een diploma vwo kun je naar de universiteit. Of naar het hoger beroepsonderwijs. Daar leer je dan uiteindelijk voor het beroep dat je graag wilt gaan uitoefenen.

Wanneer je op de school klikt, zie je welke scholen in de regio dit type onderwijs aanbieden. Daarnaast kun je zien op welke wijze zij zich onderscheiden en welke extra ondersteuning zij bieden. Op hun website vind je de volledige informatie en contactgegevens.