Jan Tinbergen College

Het Jan Tinbergen College is een openbare school. Dat betekent dat leerlingen en medewerkers van alle levensovertuigingen bij ons welkom zijn. Wij vinden die verschillen belangrijk, want onze school is een ontmoetingsplaats: leerlingen en leraren van allerlei godsdiensten, wereldbeschouwingen en politieke overtuigingen komen bij elkaar samen en leven met elkaar. Net zoals in de maatschappij. Verscheidenheid zien wij als een voordeel: je leert verschillen kennen, ermee omgaan en ze te waarderen. Zo ontwikkel je je als mens.

Lees meer over JTC